БІЗНЕС СТРАТЕГІЯ - АЕСУ
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

В Україні на протязі 30-40 років 20 століття, Казенним підприємством «Кіровгеологія» виявлено і розвідано близько 14 родовищ урану пісковикового геолого-промислового типу (за класифікацією МАГАТЕ). Всі родовища відносяться до пісково-глинисто-вуглистих відкладень палеогену, відзначаються невеликою глибиною залягання продуктивного горизонту (50-70 м від поверхні землі), незначними запасами урану, низьким вмістом урану в руді, дуже неоднорідними фільтраційними властивостями продуктивного горизонту. Аналіз даних розвідки минулих років показує, що існує реальна можливість істотного приросту запасів урану на кожному із родовищ, на які компанія отримала спеціальний дозвіл на користування надрами. Попередньо приріст запасів урану оцінюється на рівні 20-30% від встановлених за даними розвідки минулих періодів.

РОДОВИЩА УРАНУ

За 30-40 років, які пройшли після завершення розвідки уранових родовищ в Україні, у світі накопичено значний досвід із застосування технології свердловинного підземного вилуговування, яка застосовується при відпрацюванні родовищ пісковикового типу. Нові технічні і технологічні рішення дозволяють значно підвищити економічну і екологічну ефективність відпрацювання цих родовищ. Крім родовищ пісковикового типу компанія отримала спеціальний дозвіл на користування надрами Михайлівського родовища, на якому уранове зруденіння встановлено в тріщинуватих кристалічних породах (гнейсах, гранітах та пегматитах) та їх корі вивітрювання. Родовище характеризується значними прогнозними ресурсами урану. Для переведення прогнозних ресурсів в промислові запаси необхідно виконати додаткові геологорозвідувальні роботи. У зв’язку із цим компанія прийняла рішення виконати детальну розвідку з дослідно-промисловою розробкою на чотирьох уранових родовищах пісковикового типу та одному родовищі інфільтраційного типу в корі вивітрювання.