НАУКА - АЕСУ

ТОВ «Атомні енергетичні системи України» спрямована на розробку та впровадження технологій, що забезпечують підвищення ефективності, економічності, екологічності і якості виробництва. Компанія має співробітництво з науковими установами в Україні і за її межами. Співробітництво спрямоване на розвиток життєво важливих для компанії напрямків:

ВИДОБУТОК УРАНУ МЕТОДОМ ПІДЗЕМНО СВЕРДЛОВИННОГО ВИЛУГОВУВАННЯ

МС

ТВЗ

ВРВР

ВППР

П/В

Q

Р

маточник сорбції

технічний вузол закислення

вузол розподілення ВР

вузол прийому ПР

пісковідстійник

Витрати

Тиск

Радіоканал
віддаленого управління
Червона система —
Продуктивний розчин
Синя система —
Вилуговуючий розчин
ТЕХНОЛОГІЇ

Метод підземного свердловинного вилуговування (ПСВ) – це процес замкнутого циклу, що включає наступні основні стадії:

1. Буріння свердловин, установку технічного устаткування і спорядження технологічного полігону. 2. Подача через закачні свердловини розчину сірчаної кислоти слабої концентрації в рудоносний горизонт. 3. Основний процес вилуговування відбувається під землею, де уран переходить в продуктивний розчин. 4. Продуктивний розчин піднімається на поверхню і відбувається процес сорбції і десорбції в іонообмінних колонах. Потім з товарного десорбату відбувається осадження і сушка урану до здобуття жовтого кеку.

Метод підземного свердловинного вилуговування здійснює мінімальну негативну дію на навколишнє середовище, що підтверджене багатолітніми дослідженнями. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) визнає дану технологію як найбільш екологічно чистий і безпечний спосіб відпрацювання родовищ.

Підземне свердловинне вилуговування є способом розробки рудних родовищ пісковикового типу без піднімання руди на поверхню шляхом вибіркового переведення іонів природного урану в продуктивний розчин безпосередньо в надрах. При цьому уранвміщуюча руда залишається під землею на відміну від традиційних методів видобутку (шахтний і кар’єрний), що вимагають значних витрат на рекультивацію, у зв’язку з чим даний метод ПСВ відрізняється високою екологічною безпекою, низькими витратами і спрощеністю технологічних операцій.

Після завершення робіт з видобування методом підземного свердловинного вилуговування якість ґрунтових вод, що залишилися, відновлюються до вихідного рівня, визначеного на початку експлуатації, з можливістю відновлення їх колишнього використання. Забруднена вода, отримана з водоносного шару, випаровується або обробляється і закачується назад.

Після вилучення з експлуатації свердловини закупорюються або заглушуються, технологічні установки демонтуються, майданчики рекультивуються, після чого грунт готовий до використання.