СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - АЕСУ
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Базові положення стратегії ТОВ «Атомні енергетичні системи України» в сфері охорони навколишнього середовища та безпеки праці.

Пріоритет захисту людини та мінімальний вплив на навколишнє середовище Збереження, раціональне використання і відтворення природних ресурсів Використання передових технологій, сучасного високотехнологічного обладнання та автоматизованих систем управління виробництвом, завдяки чому весь виробничий процес знаходиться під безперервним контролем і забезпечує максимальну безпеку Мінімізація обсягів утворення відходів виробництва Висока кваліфікація фахівців ТОВ «Атомні енергетичні системи України», що дозволяє гарантувати екологічну безпеку виконуваних робіт з вивчення та дослідно-промислової розробки родовищ урану

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

Основні принципи діяльності ТОВ «Атомні енергетичні системи України» в сфері охорони навколишнього середовища та безпеки праці.

Поступовий перехід до реалізації принципів забезпечення екологічної безпеки відповідно до вимог ISO 14000:2004 та доведення техніки безпеки на виробництві до рівня міжнародних стандартів Використання новітніх екологічно чистих і безпечних технологічних розробок в області видобутку урану Оновлення обладнання, модернізація виробництва для забезпечення безпеки праці, мінімізація впливу на навколишнє середовище, підвищення якості продукції Підтримання найвищих стандартів в сфері забезпечення охорони життя і здоров’я співробітників Проведення постійного технологічного і екологічного моніторингу впливу на навколишнє середовище та інформування зацікавлених сторін про його результати Активна участь в соціальних програмах розвитку в регіонах ведення робіт підприємства.