S0100113 Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) - АЕСУ